22PEAK to program przygotowania motorycznego skierowany do drużyn oraz sportowców uprawiających sporty indywidualne.​

Program 22PEAK łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą treningu wraz z doświadczeniem w obszarze różnych dyscyplin sportowych. Jego celem jest poprawa wszystkich cech motorycznych oraz zmniejszenie ryzyka kontuzji, co dzięki indywidualnemu podejściu, przekłada się na lepsze wyniki sportowe.

ocena funkcjonalna

Analiza nawyków ruchowych
i ocena ryzyka kontuzji za pomocą testów FMS i MCS.

analiza potrzeb

Za pomocą testów sprawnościowych (siła maksymalna, moc, szybkość, zwinność, systemy energetyczne).

plan treningowy

Stworzenie w pełni zindywidualizowanego planu treningowego.

trening

Treningi według programu 22PEAK skupiają się na poprawie wszystkich cech motorycznych niezbędnych dla danej dyscypliny.

PREWENCJA URAZÓW

Priorytetem każdego planu 22PEAK jest zmniejszenie ryzyka kontuzji.​

OCENA POSTĘPÓW

W celu maksymalizacji postępów program skupia się na monitorowaniu i omawianiu postępów.​

ODNOWA BIOLOGICZNA I REGENERACJA

W ciężkim okresie treningowym niezbędne jest zadbanie o odpowiednią regenerację.

WSPÓŁPRACA Z DRUŻYNAMI

Podczas pracy z drużynami sportowymi współpracuję z trenerem głównym.